ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว ออกพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงหน้าฝน

เนื่องด้วย 2-3 วันที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักในพื้นที่อำเภอนาแห้ว จนทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบในการเกิดพายุฝนในครั้งนี้ และเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2564 นายสมปอง นักการรอง (นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว) - นายพัฒนา ชัยชนะ (รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว) พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาแห้ว ได้ช่วยกันขนของช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาทิ เช่น ข้าวของเครื่่องใช้ต่างๆ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆที่จำเป็น ของนางสาวสุภาวดี สังใสใจ (ผู้ประสบภัย) พร้อมครอบครัว หนีจากกระแสน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวและนำผู้ประสบภัยและข้าวของต่างๆนำไปไว้ในที่ปลอดภัยต่อไป ณ บริเวณสะพานข้ามระหว่างบ้านนาแห้วเก่า-บ้านนาแห้วใหม่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย