ภาพกิจกรรม

โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหารฯ เทศบาลตำบลนาแห้ว

ด้วยเทศบาลตำบลนาแห้ว ได้จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว คามโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหารฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี นายจันทน์ธนะ แสนสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว พร้อมทั้งหัวหน้ากองต่างๆของเทศบาลตำบลนาแห้ว รวมไปถึงข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาแห้ว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ บริเวณแปลงสาธิตการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาแห้ว บริเวณสนามกีฬากาญจนาภิเษก ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย