ภาพกิจกรรม

งานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว ประจำปี 2564

ด้วยอำเภอนาแห้วได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว ประจำปี 2564 ขึ้นในวัน เสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ในงานมีการประกวดนางสงกรานต์ การประกวดขบวนรถแห่สงกรานต์และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย การจัดงานในครั้งนี้ นายจันทน์ธนะ แสนสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี (เทศบาลตำบลนาแห้ว) เดินทางไปร่วมงาน พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาแห้ว และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอนาแห้วเข้าร่วมเดินขบวนแห่อย่างสวยงามตระการตา ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย (ประธานเปิดงาน) ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย