ภาพกิจกรรม

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564

ด้วยอำเภอนาแห้ว ได้จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 งานนี้มี นายจันทน์ธนะ แสนสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี (เทศบาลตำบลนาแห้ว) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง/หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา/ประธานกลุ่มโรงเรียนการประถมศึกษาอำเภอนาแห้ว/ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ/ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาแห้ว/ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอนาแห้ว/ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง/ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาแห้ว ร่วมภายในงาน โดยมี นายอาคม ภูละคร (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย